^Wróć na górę
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Podstawy programowe

Pakiet programowy

Oferujemy:

1.całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu (7.00-17.00) pod opieką wychowawców;

2.realizację programu wychowania przedszkolnego zgodnie z zaleceniami MEN;

3.naukę języka angielskiego 

4.wspólne świętowanie urodzin i imienin oraz wszelkich innych imprez okolicznościowych

5.codzienny pobyt  na świeżym powietrzu w trakcie prowadzonych zajęć, spacerów oraz zabaw ruchowych

6.udział w  zajęciach i warsztatach tematycznych wynikających z realizacji programu oraz potrzeb rozwojowych dzieci:

-gimnastyka ogólnorozwojowa;
-rytmika 2 razy w tygodniu
-grupowe ćwiczenia logopedyczne;
-warsztaty ceramiczne i plastyczne;

7.zajęcia wspomagające rozwój dziecka:

-rozwijanie słuchu fonematycznego i mowy;
-rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
-Ruch Rozwijający W. Sherborne
-rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej

8.wspólne rodzinne spotkania

9.adaptację przed przyjściem do przedszkola;

10.spotkania z literaturą dziecięcą 

11.bajkoterapia

12.kinoteka filmy edukacyjne dla dzieci

13.zajęcia kulinarne

14.zajęcia małego ekologa

15.wyprawy małego obieżyświata

16.zajęcia plastyczno-techniczne;

17.spotkania ze sztuką;

Nasze przedszkole realizuje bogaty i spójny pakiet programowy, uwzględniający indywidualny tok rozwoju osobowości dziecka do momentu zdobycia umiejętności samodzielnego funkcjonowania w grupie rówieśników i osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Proponowany zestaw  programów wychowania przedszkolnego i nauczania ciekawy pod względem treści, form i metod dydaktyczno-wychowawczych, umożliwia dziecku i wychowawcom podejmowanie ambitnych działań, zmierzających „krok po kroku”, od najmłodszych lat do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Copyright © 2014. Przedszkole Tęcza Wszystkie prawa zastrzeżone.